ایمیل سازمانی

سرویس پست الکترونیک سازمانی افرانت برای پاسخ به نیاز سازمان‌هایی که از پست الکترونیکی استفاده می‌کنند و از آن به عنوان ابزار عملیاتی بهره می‌برند طراحی شده است. سرویس پست الکترونیک یکی از اولین سرویس‌هایی است که بر روی بستر اینترنت به وجود آمده است. با توجه به قدمت سرویس پست الکترونیکی همواره تغییرات زیادی در طی سال‌ها در آن به وجود آمده است که بیشتر آن‌ها تغییرات در نحوه سرویس‌دهی، افزایش قابلیت‌ها و همچنین افزایش امنیت سرویس بوده است. شرکت افرانت به عنوان یکی از اولین شرکت‌های ارایه دهنده سرویس اینترنت و با سابقه در زمینه ارایه سرویس‌های مبتنی بر آن دارای تجارب ارزشمندی در زمینه ارایه این سرویس‌ها است.
Responsive image
100
Mailboxes
250 Mailboxes 500 Mailboxes 750 Mailboxes 1000 Mailboxes 2000 Mailboxes 5000 Mailboxes 10000 Mailboxes
فضای ذخیره‌سازی 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB
مجموع فضای ذخیره‌سازی پکیج 10 GB 25 GB 50 GB 75 GB 100 GB 200 GB 500 GB 1000 GB
مجموع ترافیک ماهانه پکیج 20 GB 50 GB 100 GB 150 GB 200 GB 400 GB 1000 GB 2000 GB
Dedicated Routable IP 1 1 1 1 1 1 1 1
هزینه نصب و راه اندازی 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 2,000,000 ریال
هزینه سالیانه 7,950,000 ریال 15,300,000 ریال 27,600,000ریال 38,700,000 ریال 49,200,000 ریال تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
آنتی اسپم پیشرفته
تعداد کاربر 100 Mailboxes 250 Mailboxes 500 Mailboxes 750 Mailboxes 1000 Mailboxes
هزینه سالیانه 2,000,000 ریال 5,000,000 ریال 10,000,000ریال 15,000,000 ریال 20,000,000 ریال
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
آنتی ویروس پیشرفته
تعداد کاربر 100 Mailboxes 250 Mailboxes 500 Mailboxes 750 Mailboxes 1000 Mailboxes
هزینه سالیانه 3,200,000 ریال 7,900,000 ریال 16,000,000ریال 24,000,000 ریال 32,000,000 ریال
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش