مشخصات فردی

مثال: علیرضا
مثال: باقری
مثال: حسن
مثال: 988
مثال: 0115473812
مثال: 1368/11/12
مثال: تهران
مثال: 1396/08/30
مثال: 2
مثال: 24
مثال: 1393/10/01
مثال: 1395/01/01
مثال: 02181180000
مثال: 09121111111
مثال:02181180000
مثال: yourname@name.com
مثال: تهران، خیابان دکتر بهشتی ....

سوابق تحصیلی

مثال: ١٣٩٦/٠٨/٣٠
مدرک رشته تحصیلی - گرایش نام مرکز آموزشی محل مرکز آموزشی سال شروع سال پایان معدل
اضافه کردن مدرک تحصیلی

سوابق کار

نام سازمان / شرکت عنوان شغل حقوق دریافتی (ریال) تاریخ وظایف کلیدی / دستاوردها علت خاتمه تلفن
از تا
اضافه کردن سوابق کار

دوره های آموزشی

نام دوره مدت دوره (ساعت) سال برگزاری محل برگزاری مدرک / گواهینامه
اضافه کردن دوره آموزشی

آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی

معرف (لطفاً مشخصات دو نفر از کسانی که شما را خوب می شناسند و می توانند برای شناخت کامل شما مورد مشورت ما قرار گیرند بنویسید.)

نام و نام خانوادگی نوع ارتباط شغل تلفن آدرس
هنری - ورزشی - علمی - فرهنگی – یادگیری سایر زبان ها و غیره ...

با توجه به تحصیلات، دانش و سوابق، خود را در کدام یک از قسمت های زیر می بینید؟

میزان تخصص خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

موارد زیر را برحسب اهمیت در محیط کار شماره گذاری کنید. (1 بیش‌ترین اهمیت 6 کمترین اهمیت - تکرار مجاز نمی باشد)

مثال:1397/11/12
ماهیانه به ریال
برنامه نویس

عکس شما

رزومه شما