سرور اختصاصی

سرویس سرور اختصاصی به اجاره انحصاری یک سرور فیزیکی مشخص اطلاق می‌گردد که شامل یک سرور با قابلیت اتصال به اینترنت در محل دیتاسنتر سرویس دهنده است. این سرویس جهت میزبانی یک یا چند وب‌سایت و یا اپلیکیشن که دارای ترافیک قابل توجهی هستند، استفاده می‌گردد. همچنین این سرویس قابلیت پیکربندی و کنترل از راه دور توسط مشتری را داشته و سخت افزار آن توسط افرانت پشتیبانی و نگهداری می‌گردد.
Responsive image
اقتصادی استاندارد پیشرفته سازمانی
Server Model HP Proliant DL 120 Gen9 HP Proliant DL 360 Gen9 HP Proliant DL 360 Gen9 HP Proliant DL 360/380 Gen9
CPU 8Core Intel Xeon 8Core Intel Xeon 8Core Intel Xeon 14Core Intel Xeon
RAM 8 GB 16 GB 64 GB 128 GB
Storage 2 × 1 TB SATA 7.2K 2 × 300 GB SAS 10K 3 × 300 GB SAS 10K 4 × 300 GB SAS 10K
Traffic Per Month 1 TB 2 TB 3 TB 4 TB
RAID Controller HP Smart Array P140i/512MB HP Smart Array P420i/1GB HP Smart Array P420i/1GB HP Smart Array P420i/1GB
ILO Supported Supported Supported Supported
Routable IP 1 1 1 1
هزینه نصب و راه اندازی 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال
هزینه ماهیانه 12,900,000 ریال 18,900,000 ریال 34,900,000 ریال 56,900,000 ریال
سفارش سفارش سفارش سفارش
Add-Ons CPU 2620V4 2,100,000 ریال CPU 2680V4 12,000,000 ریال
RAM per 1GB 300,000 ریال RAM per 8GB 2,000,000 ریال
RAM per 16GB 3,500,000 ریال Storage 1TB SATA 7.2K 2,100,000 ریال
Storage 300GB SAS 10K 1,400,000 ریال Storage 1.2TB SAS 10K 3,900,000 ریال
Storage SSD 240GB 3,400,000 ریال Storage SSD 480GB 4,600,000 ریال
Storage FTP Space per 50GB 500,000 ریال Extra Traffic per 100GB 250,000 ریال
IP (Limited & Conditional) 100,000 ریال Firewall per 10 Rules 1,500,000 ریال
Extra Switch Port 200,000 ریال Extra Power Port 200,000 ریال